Bruinisse & Delft
085 060 3456

Inspiratie vanuit een bergpad

Inspiratie vanuit een bergpad

Vorige maand heb ik samen met Nicoline een paar mooie tochten in de bergen van Zermatt (Zwitserland) gewandeld. Met telkens een prachtig zicht op de Matterhorn. Het herinnerde ons aan de wandelingen zo’n 30 jaar geleden met onze ouders. Er was iets opvallend anders op de bergpaden: mountainbikers op zeer smalle wandelpaden. Hoe ga je als wandelaar met die verandering om?

Tijdens de eerste bergwandeltocht was er bij mij verbazing en enige irritatie. Moet ik als wandelaar genietend van de omgeving, ruimte maken en mijn wandeling onderbreken voor een fietser? Echt niet. Hij wacht maar totdat het pad verderop wat breder wordt. Maar tegelijkertijd denk je aan de gevaren voor de biker. Er hoeft maar een steen verkeerd te liggen en….. O ja, we gingen tenslotte naar de bergen om te genieten, te rusten en energie op te doen.
En al snel schoot het door m’n hoofd dat deze ervaring van de mountainbikers op het bergpad een prachtige metafoor is. Hoe ga ik met deze verandering op het bergpad om? En direct was ik in mijn vakantie bezig met de thema’s van de ‘Leergang de toekomstige overheidsjurist’. En ik was nu juist de bergen ingegaan om afstand te nemen. Maar de zon, de frisse lucht en de prachtige vergezichten over de vierduizenders in de alpen deden direct z’n werk.

Al mijmerend kwamen de volgende beelden bij mij boven:

  • Waarnemen van de (veranderende) situatie

Situaties veranderen. De techniek verandert en ontwikkelt zich. 30 jaar geleden was het nog niet gebruikelijk om hoog in de alpen te mountainbiken. Het deed me denken aan mijn vader die destijds voor de grap een fietsbel op z’n wandelstok had gemonteerd en medewandelaars in de bergen deed verbazen door te bellen als hij wilde inhalen op een smal bergwandelpad. Dat was toen laconiek.
Herken jij die veranderingen in je werkomgeving? Hoe ga jij bijvoorbeeld om met RPA (Robotic process automation) in het juridische vakgebied? Zie jij kansen en ben jij hierin gesprekspartner als juridisch adviseur?
Maar ook het proces en het gedrag op het bergpad is relevant. Zeker als er zich patronen voordoen bij het passeren van meerdere mountainbikers. Dan ben je alert op hun gedrag. Maar ook op de context. Passeren ze links of juist rechts? Heeft dat met de afgronden te maken of met de lichamelijke gesteldheid van de fietser (systemisch kijken).

  • De één maakt andere keuzes
    Accepteer dat de één wandelaar is en de ander mountainbiker. Je maak samen gebruik van hetzelfde bergpad, terwijl je voorheen als wandelaar alle ruimte had. Er zijn collega’s die kiezen voor een andere snelheid. Samen ben je aanvullend in een team. Maak dat bespreekbaar en gebruik het verschil als elkaars kracht. Mogelijk kan het een vorm van interne tegenspraak in het team versterken, waardoor dit een onderdeel wordt van de professionele samenwerking. Zo bouw je bewust aan een sterk team van (juridisch) adviseurs.
  • Communiceer
    Maak contact als wandelaar met de biker. Zodat je elkaar begrijpt en elkaars intenties kunt afstemmen. Wie gaat naar rechts of naar linkt op het bergpad. Heeft stijgend verkeer altijd voorrang? Misschien in deze situatie juist niet.
    Relevant is ook de manier van communiceren. Is die afgestemd op de situatie en op de collega. En op de relatie die je met de collega hebt opgebouwd. Hoe ver mag jij gaan met je (juridisch) advies? Effectief adviseren vraagt flexibiliteit in de positie die de adviseur in kan nemen ten opzichte van het probleem en de klant.
  • Ken jezelf

Op zo’n smal bergpad is het goed om jezelf te kennen. Hoe reageer jij op situaties? Wat is jouw paradigma en hoe kun jij een paradigmawisseling creëren? Hoe ga ik als wandelaar met de mountainbiker om? En kan ik me inleven in de mountainbiker die mogelijk verbaasd is dat er een wandelaar z’n pad kruist. Hoe ga ik als juridisch adviseur om met de collega’s en managers die om advies vragen of die dat nu juist nalaten?

De Leergang ‘De toekomstige overheidsjurist’ organiseert VIA de Leeuw in november 2021. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Perfecte manier om samen met collega-juristen uit het land je adviesvaardigheden aan te scherpen, ervaringen te delen en de vertaling te maken naar je werkgebied.
Wil je het programma en de info over de docenten, investering en data/locatie ontvangen? Stuur dan een mail naar: info@viadeleeuw.nl.

Henri Vogel | 06-53846904

Related Posts