Bruinisse & Delft
085 060 3456

Legal audit Gemeente Nissewaard

Legal audit, Gemeente Nissewaard

 

De Legal audit die uitgevoerd is door Henri en Dick (onderzoekers) was praktisch en realistisch. Aan de hand van het zgn. Groningse model is een analyse opgesteld door de onderzoekers. De eindrapportage bevat handvaten waar we mee aan de slag zijn gegaan. Bovendien is de auditrapportage een managementdocument op basis waarvan de gemeente Nissewaard een aantal keuzes heeft kunnen maken. Ook gaf het onderzoek reden om een aantal instrumenten op te poetsen. Zo is het jaarverslag van de commissie voor de bezwaarschriften grondig aangepakt en staat er nu een rapportage die gebruikt wordt als sturingsinstrument.

Rob de Lange, Nissewaard

Datum
2018
Project
Legal Audit
Klant
Gemeente Nissewaard