Bruinisse & Delft
085 060 3456

Interim Teammanager Afdeling VTH Gemeente Oss

Interim Teammanager Afdeling VTH gemeente Oss

 

Als interim-manager van het team Vergunningen heeft Henri een mooie bijdrage geleverd aan de versterking van afdeling VTH. Enerzijds heeft hij structuur gebracht in het team Vergunningen door op persoonlijk niveau met medewerkers op te trekken en de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Anderzijds heeft hij meegebouwd aan het omgevingswet-proof maken van het team Vergunningen. De komst van de Omgevingswet heeft namelijk flinke impact op de Wabo-regisseurs. De werkwijze is omgegooid waarbij men nog meer integraal is gaan werken. Ook het werken ‘vanuit de bedoeling’ heeft een prominente plaats gekregen, zodat het team niet meer als doel heeft om vergunningen te verlenen, maar er is om de leefbaarheid van de stad te ondersteunen. Op diverse manieren stimuleert Henri de medewerkers om de complexiteit zelf op te pakken en te reguleren zodat ze zich ook handelingsvrij gaan voelen om echt te doen wat nodig.

De inzet van Henri is van waarde geweest op de rol en positionering van de medewerkers. Zowel voor de vergunningverleners van APV en Bijzonder wetten als de Wabo-regisseurs en de juristen vergunningverlening. Henri heeft gestuurd op bewustwording van rol en verantwoordelijkheid. Daarbij is niet zozeer ingezet op plannen maken op papier, maar in gesprek met de medewerkers. Zo is de weekstart ingevoerd, zijn taken vastgelegd en wordt er gebouwd aan de inrichting van gebiedsgericht werken waardoor de kwetsbaarheid afneemt en samenwerking wordt bevorderd.

Marrie van Rijn, Afdelingshoofd VTH

Datum
2021
Project
Interim
Klant
Gemeente Oss