Bruinisse & Delft
085 060 3456

Adviesdiensten

Wij hebben een bijzonder oog voor juridische kwaliteit (compliance) en sturen op een eigentijdse en betrouwbare overheid

VIA de Leeuw adviseert over en realiseert kwaliteit. Wij helpen u met de toepassing van wet- en regelgeving. Ook brengen wij de opgaven in beeld van een veranderende samenleving en zetten uw mensen in hun kracht. Dat gaat ook over het optimaliseren en innoveren van processen en organisatieverandering.

Onze aandachtsgebieden daarbij zijn onder andere klacht- en bezwaarafhandeling, de informele afhandeling, de menselijk maat, (pre)mediation, vergunningsmanagement, duurzame inzetbaarheid, handhaving en maatschappelijk vastgoed.

Contact opnemen

Onderzoek

Onderzoek richt zich op de uitvoering van overheidstaken, de inrichting van de organisatie, de bedrijfsvoering, juridische risico’s etc.

Juridische kwaliteit

Juridische kwaliteitszorg gaat kortweg over juridisch bewustzijn, positie juristen en creativiteit om maatwerk te realiseren.

Adviseren

Vanuit onze jarenlange ervaring begeleiden en implementeren wij verbetertrajecten. Onze expertise heeft zich vertaald in o.a. business control & procesinnovatie.

Meer informatie

Onderzoek

Voor veel opdrachtgevers voeren wij onderzoek uit. Onderzoek dat zich richt op de uitvoering van overheidstaken, de inrichting van de organisatie, de bedrijfsvoering, juridische risico’s etc. De sleutelwoorden zijn vaak ‘rechtmatigheid en doelmatigheid’.

De vorm waarin wij deze onderzoeken uitvoeren is onder andere: legal audit, legal quick scan sociaal domein, formatieonderzoek, rekenkameronderzoek juridische kwaliteit, teamtest juridische zaken, juridische impactanalyse nieuwe wetgeving, organisatiescan privacy en quick scan staatssteun.

Meer informatie

Juridische kwaliteitszorg

Het borgen van de juridische kwaliteit behoort tot de vaste adviespraktijk van VIA de Leeuw. Henri en Dick hebben de afgelopen 20 jaar tal van overheidsorganisaties ondersteund hierin. Henri schreef de afgelopen jaren diverse publicaties, zoals het boek “Werken aan juridische kwaliteitszorg” en het boekje ‘Krachtige juridische kwaliteit’.

Meer informatie
Image

Legal Audit

Voor veel opdrachtgevers voeren wij onderzoek uit. Onderzoek dat zich richt op de uitvoering van overheidstaken, de inrichting van de organisatie, de bedrijfsvoering, juridische risico’s etc. De sleutelwoorden zijn vaak ‘rechtmatigheid en doelmatigheid’.

Onafhankelijk oordeel
Prioritering in verbeterpunten
Legt verbinding met control en dienstverlening
Bekijk recente audits